Obchodní podmínky

 

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky definují právní rámcové předpoklady obchodní spolupráce mezi prodejcem a zákazníkem. Objednavatel objednáním zboží v naší firmě automaticky souhlasí se zněním všeobecných obchodních podmínek naší firmy.

1.2 Zákazník akceptuje při objednávání dodací a platební podmínky prodávajícího. Objednávka může být provedena formou elektronické pošty nebo faxem. Objednávka bude akceptována jen tehdy, pokud objednavatel uvede svoji plnou adresu.

Ceny, dodání, výhrada vlastnického práva

2.1 Naše ceny jsou uvedeny v Eurech a českých korunách a jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty, bez poštovného a případných nákladů na celní deklaraci. Zboží je dopravováno na náklady a riziko objednávajícího. Vyhrazujeme si právo na cenové změny. V případě velkých objednávek je možné vypracovat speciální nabídku.

2.2 Zpožděné dodání zboží neopravňuje k nárokům na náhradu škody. Pro velké množství druhů zboží mohou nastat delší dodací lhůty.

2.3 Prodávající zůstává až do zaplacení kompletní kupní ceny vlastníkem veškerého zboží, které dodal zákazníkovi.

Platební podmínky, povinnost vzájemné informace

3.1 Dodávky zákazníkům se uskuteční zásadně a bez výjimky jen formou vyplacení předem.

3.2 Platba formou dobírky je uskutečnitelná jen na základě vzájemné dohody (poplatky při platbě formou dobírky jdou na vrub kupujícího)

3.3 Obě smluvní strany jsou povinné oznámit si navzájem všechny relevantní obchodní údaje, jako adresu sídla firmy, právní formu podniku, jména osob oprávněných k zastupování firmy, povinnost plátce DPH, daňové identifikační číslo a identifikační číslo daně z přidané hodnoty a v případě změn těchto údajů, informovat o tom neodkladně i druhého smluvního partnera.

3.4 V případě porušení některé z povinností uvedených v bodě 3.3 má druhý partner nárok na náhradu škody následně vyplývající z jejich případného porušení.

3.5 Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Další ustanovení

4.1 Pokud zákazník oznámil prodávajícímu svoje identifikační číslo daně z přidané hodnoty (IČ DPH) jiné členské krajiny EU, než České republiky, je prodávající povinen uskutečnit dodávky zákazníkovi bez započítání daně z přidané hodnoty za předpokladu, že je to v souladu s daňovými zákony České republiky.

4.2 Mírné odchylky týkající se kvality, velikosti a barvy jsou u řemeslně zhotovovaných produktů možné a nemohou být důvodem k reklamaci. Všechny rozměrové údaje a zobrazení plní jenom orientační účel.

4.3 Za újmy na zdraví osob, případně za újmy na majetku a zboží, které budou způsobené neodborným zacházením nebo zneužíváním zboží či nedbalostí, neneseme žádnou odpovědnost.

4.4 Objednané zboží může být bez omezení a bez udání důvodu vráceno zpět v lhůtě do dvou týdnů od obdržení, s výjimkou zboží vyrobeného na míru nebo dle vlastních specifikací. Náklady spojené s navrácením zboží jdou na vrub objednatele. Vrácení nadměrné objednávky je možné jen po předchozí dohodě. Nevyplacené zásilky nebudou přijaty.
Zákazník je povinen vrátit zboží v originálním balení. Zboží poškozené vinnou použití nevhodného obalu nehradíme.
Důležité upozornění: při vrácení používaného nebo poškozeného zboží si prodávající vyhrazuje právo na požadování náhrady za sníženou hodnotu zboží.

Závěrečné ujednání

5.1 Změny všeobecných podmínek jsou vyhrazeny bez udání důvodu.

 

Zpět do obchodu