Zámek Mokrosuky

 

Stránky zámku: www.zamekmokrosuky.cz

Otevírací doba: Každý víkend od 10:00 do 16:00

 

ZACHRAŇUJEME RENESANČNÍ ZÁMEK MOKROSUKY

V krásném údolí jihozápadních Čech, jen sedm kilometrů severozápadně od půvabného královského města Sušice, se před vámi náhle rozevře pohled na malý renesanční zámek Mokrosuky. Ani zubožený stav, do nějž ho přivedlo poslední šedesátiletí, nedokáže umlčet tichý a podmanivý hlas svědectví bolesti a slávy věků, vepsaného do jeho zdí.

Mokrosucká tvrz zřejmě stála již v době, kdy roku 1421 při druhém dobývání nedalekého hradu Rabí přišel o oko táborský husitský hejtman Jan Žižka z Trocnova. Roku 1579 ji koupil od Václava Vintíře z Vlčkovic zámožný rytíř Volf Gothart Perglar z Perglasu a vystavěl zde renesanční tvrz. Jeho syn Václav Otakar Perglar z Perglasu se zapojil do českého stavovského povstání z let 1618-1620 a při postupu katolické armády do jižních Čech byli na Mokrosukách ubytováni vojáci proslulého španělského válečníka v císařských službách, Dona Baltazara de Marradas. Při pobělohorských konfiskacích sice Václav Otakar Perglar dosáhl odpuštění, statek však nezachránil - roku 1628 byl prodán dalšímu z proslulých dobových válečníků, Donu Martinovi de Hoeff-Huerta, jenž z jeho výnosu vydržoval svůj pluk. Nakonec ho pak koupil Humprecht Račín z Račína, jehož bratr Arnoštu Vojtěch Račín z Račína ho spojil s panstvím Hrádek u Sušice.

Ztrácí-li krajina, jakkoli krásná, se zánikem těchto mlčenlivých svědků svůj ráz - a v naší zemi jich zanikly již celé stovky - ztrácí i cosi podstatného ze své identity, jež je dnes znovu, díky Bohu, naší společnou evropskou identitou.

Po třicet let uchovávají naši kováři a zbrojíři starou českou tradici výroby chladných zbraní, které od patnáctého století patřily k nejproslulejším v Evropě. Dali jí v potu tváře, v žáru výhní a uprostřed rachotu kladiv celý svůj život, aby jí vtiskli tvar v kujném kovu. Komu z nás nevtiskla krajina, v níž se rodíme, žijeme, milujeme a umíráme svou podobu do duše? Nedokážeme už lhostejně hledět na dílo zkázy, ať již kdekoliv - kdybychom my mlčeli, i kamení bude volat!

Rozhodli jsme se přiložit ruku k dílu záchrany tohoto malého renesančního skvostu, který ve své prostotě nemá naději na velkou pomoc, abychom ho zachovali budoucím a otevřeli návštěvníkům i setkáním milovníků středověkých a renesančních zbraní a zbrojí a historického šermu.

S každou zbraní, kterou vám naše kovárny nabízí, získáváte dvojí jistotu: nádhernou a vysoce kvalitní zbraň, vzešlou ze staleté slavné tradice české rukodělné zbrojířské práce, a současně i pevné vědomí, že jste přispěli k záchraně ohroženého renesančního zámku, který se pohostinně otevře i vám. To jistě není v dnešní době hroutících se jistot tak zanedbatelné zadostiučinění.

Zámek Mokrosuky otevře své brány v květnu tohoto roku, více informací najdete na stránkách www.zamekmokrosuky.cz

Zpět do obchodu